Про захист персональних даних користувачів сайту CIMBOR.NET

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила є офіційним документом Товариства з обмеженою відповідальністю «Cimbor.Net», розташованого за адресою 89600, м.Мукачево, вул.Пушкіна, д. 15/2, (далі - Адміністрація Сайту), і визначають порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб, що користуються послугами інтернет-сайту https://Cimbor.Net/ (далі - Сайт) і його сервісів (далі - Користувачі).

1.2. Метою цих Правил є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

1.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів Сайту, регулюються цими Правилами, іншими офіційними документами Адміністрації Сайту та чинним законодавством України.

1.4. Чинна редакція Правил, які є публічним документом, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет при переході за посиланням https://Cimbor.net/privacy. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в ці Правила. При внесенні змін до Правил Адміністрація Сайту повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті за постійною адресою https://Cimbor.net/privacy не пізніше, ніж за один день до набрання чинності відповідних змін. Попередні редакції Правил зберігаються в архіві документації Адміністрації Сайту.

1.5. Ці Правила розроблені і використовуються відповідно до Правил користування сайтом Cimbor.Net, розміщеними на Сайті за адресою https://cimbor.net/terms. У разі наявності протиріч між цими Правилами та іншими офіційними документами Адміністрації Сайту застосуванню підлягають справжні Правила.

1.6. Реєструючись і використовуючи Сайт, Користувач висловлює свою згоду з умовами цих Правил.

1.7. У разі незгоди Користувача з умовами цих Правил використання Сайту і його сервісів повинно бути негайно припинене.

 

2. Умови користування Сайтом

2.1. Надаючи послуги з використання Сайту і його сервісів (далі - Послуги Сайту), Адміністрація Сайту, діючи розумно і сумлінно, вважає, що Користувач:

 • володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію та використовувати справжній Сайт;
 • вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту;
 • усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для інших користувачів Сайту і користувачів Інтернету, може бути скопійована і поширена такими користувачами;
 • усвідомлює, що деякі види інформації, передані їм іншим Користувачам, не можуть бути видалені самим Користувачем;
 • ознайомлений з цими Правилами, висловлює свою згоду з ними і приймає на себе зазначені в них права і обов'язки.

2.2. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збираємої) інформації про користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна в цілях виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед користувачем.

 

3. Цілі обробки інформації

3.1. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувачів, у тому числі їх персональних даних, з метою виконання зобов'язань Адміністрації Сайту перед Користувачами щодо використання Сайту і його сервісів.

 

4. Склад інформації про користувачів

4.1. Персональні дані користувачів. Персональні дані користувачів включають в себе:

4.1.1. надаються Користувачами і мінімально необхідні для реєстрації на Сайті: ім'я, прізвище, стать, місцерозташування, дата народження, номер мобільного телефону та/або адресу електронної пошти;

4.1.2. надаються Користувачами з використанням розділу редагування своїх сторінок на Сайті https://Cimbor.net/user/setting/ (у тому числі сімейний стан, дата народження, рідне місто, родинні зв'язки, домашня адреса, інформація про освіту, тощо);

4.1.3. додатково надаються Користувачами за запитом Адміністрації Сайту з метою виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед Користувачами, що випливають з договору на надання Послуг Сайту. Адміністрація Сайту має право, зокрема, запросити у Користувача копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд Адміністрації Сайту, буде необхідною і достатньою для ідентифікації такого Користувача і дозволить виключити зловживання і порушення прав третіх осіб.

4.2. Інша інформація про Користувачів, що обробляється Адміністрацією Сайту Адміністрація Сайту обробляє також іншу інформацію про Користувачів, яка включає в себе:

4.2.1. стандартні дані, автоматично одержувані http-сервером при доступі до Сайту і наступних діях Користувача (IP-адреса хоста, вид операційної системи користувача, сторінки Сайту, відвідувані користувачем). Інформація, що містить історію відвідин Сайту користувачем, доступна Користувачеві в розділі «Мої Налаштування/Загальне/Безпека Вашої сторінки»;

4.2.2. інформація, автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням закладок (cookies);

4.2.3. інформація, створювана користувачами на Сайті поза розділу редагування сторінок https://Cimbor.net/user/setting/ (у тому числі статуси, записи в мікроблозі («Стіна»), фотографії, аудіозаписи, відеозаписи, коментарі, записи в обговореннях груп, тощо);

4.2.4. інформація, отримана в результаті дій Користувача на Сайті (зокрема, інформація про вступ до групи / виході з групи, додаванні інших користувачів в список друзів, розміщенні фотографій, прийняття участі / відмови від участі у зустрічах, додаванні відеозаписів). Дана інформація про Користувача може бути доступна для всіх друзів користувача в розділі «Мої Новини» відповідно до налаштувань користувача;

4.2.5. інформація, отримана в результаті дій інших користувачів на Сайті (зокрема, позначки, зроблені на відеозаписах і фотографіях іншими Користувачами).

 

5. Обробка інформації про користувачів

5.1. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

 • а) законності цілей і способів обробки персональних даних;
 • б) сумлінності;
 • в) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноваженням Адміністрації Сайту;
 • г) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних;
 • д) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

5.1.1. Умови та мета обробки персональних даних. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних користувача з метою виконання договору між Адміністрацією Сайту і Користувачем на надання Послуг Сайту (п.1.2 Правил користування Сайтом https://cimbor.net/terms). В силу статті Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних» окрему згоду користувача на обробку його персональних даних не потрібно. В силу зазначеного закону Адміністрація Сайту має право здійснювати обробку персональних даних без повідомлення уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних.

5.1.2. Збір персональних даних Збір персональних даних Користувача здійснюється на Сайті при реєстрації, а також в подальшому при внесенні користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе за допомогою інструментарію Сайту. Персональні дані, передбачені п.4.1.1. цих Правил, надаються Користувачем і є мінімально необхідними при реєстрації. Персональні дані, передбачені п.4.1.2. цих Правил, додатково надаються Користувачем за власною ініціативою з використанням вкладки «редагування» у розділі «Моя сторінка».

5.1.3. Зберігання і використання персональних даних. Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна у зв'язку з виконанням вимог законодавства.

5.1.4. Передача персональних даних. Персональні дані користувачів не передаються яким-небудь третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цими Правилами. При вказівці користувача або за наявності згоди користувача можлива передача персональних даних користувача третім особам-контрагентам Адміністрації Сайту з умовою прийняття такими контрагентами зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності отриманої інформації, зокрема, при використанні додатків. Додатки, що використовуються користувачами на Сайті, розміщуються і підтримуються третіми особами (розробниками), які діють незалежно від Адміністрації Сайту і не виступають від імені або за дорученням Адміністрації Сайту. Користувачі зобов'язані самостійно ознайомитися з правилами надання послуг і політикою захисту персональних даних таких третіх осіб (розробників) до початку використання відповідних додатків. Дії таких третіх осіб (розробників) регулюються офіційним документом Адміністрації Сайту Умовами розміщення додатків. Надання персональних даних користувачів за запитом державних органів (органів місцевого самоврядування) здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

5.1.5. Знищення персональних даних. Персональні дані користувача знищуються при:

 • самостійному видаленні Користувачем даних зі своєї персональної сторінки;
 • самостійному видаленні Користувачем своєї персональної сторінки з використанням функціональної можливості «видалити свою сторінку», доступної Користувачеві в розділі «Мої налаштування»;
 • видаленні Адміністрацією Сайту інформації, що розміщується Користувачем, а також персональної сторінки Користувача у випадках, встановлених Правилами користування Сайтом  https://cimbor.net/terms (п.п.6.2.2. і 7.6.).

У разі самостійного видалення Користувачем персональної сторінки Адміністрація Сайту зберігає на своїх електронних носіях персональні дані Користувача протягом 720 днів з моменту видалення персональної сторінки. Персональні дані знищуються після закінчення 720 днів з моменту видалення персональної сторінки. До закінчення зазначеного терміну Користувач має право відновити свою персональну сторінку.

5.2. Користувач самостійно визначає режим конфіденційності та умови доступу до інформації, зазначеної в п.п.4.2.3 - 4.2.5 цих Правил, за допомогою відповідних налаштувань. Адміністрація Сайту приймає технічні та організаційні заходи щодо забезпечення функціонування відповідного інструментарію Сайту.

 

6. Права та обов'язки користувачів

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. здійснювати вільний безкоштовний доступ до інформації про себе за допомогою завантаження своїх персональних сторінок на Сайті з використанням логіна і пароля;

6.1.2. за допомогою інструментарію Сайту встановити щодо інформації про себе бажаний рівень конфіденційності (умови доступу до інформації) відповідно до п.6.3 цих Правил;

6.1.3. самостійно вносити зміни та виправлення в інформацію про себе на персональній сторінці Користувача на Сайті, за умови, що такі зміни та виправлення містять актуальну і достовірну інформацію;

6.1.4. видаляти інформацію про себе зі своєї персональної сторінки на Сайті;

6.1.5. вимагати від Адміністрації Сайту уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення у випадку, якщо такі дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки і якщо неможливо самостійно виконати дії, передбачені п.п. 6.1.3. і 6.1.4. цих Правил;

6.1.6. на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

6.2. Оскільки Сайт є універсальним засобом комунікації і пошуку людей і головною функцією Сайту є відновлення і підтримання зв'язків зі старими і новими знайомими, наступна інформація про зареєстровані користувачі завжди доступна будь зареєстровані користувачі сайту:

6.2.1. прізвище та ім'я Користувача;

6.2.2. дата народження, профільна фотографія, місто, найменування відвідуваного або закінченого вищого навчального закладу, рік (планований рік) закінчення вищого навчального закладу, найменування факультету відвідуваного або закінченого Користувачем вищого навчального закладу та записи Користувача в мікроблозі («Стіна»), якщо Користувач розмістив цю інформацію на Сайті в розділі «Моя сторінка»;

6.2.3. інформація про підписки та передплатників користувача;

6.2.4. список друзів користувача, за винятком обмеженого переліку друзів, який користувач вважав за краще приховати.

6.3. Налаштування користувачем рівня конфіденційності інформації про себе.

6.3.1. Користувач має право, з урахуванням обмежень, передбачених п. 6.2. цих Правил, встановити щодо своїх персональних даних (п.4.1. Правил), а також стосовно інформації, передбаченої п.п.4.2.3. цих Правил, один з наступних рівнів конфіденційності:

 • а) інформація доступна всім Користувачам Сайту;
 • б) інформація доступна всім Користувачам Сайту, за винятком певних користувачів;
 • в) інформація доступна особам, які мають на Сайті статус друзів Користувача, а також особам, які мають статус їхніх друзів;
 • г) інформація доступна тільки особам, які мають на Сайті статус друзів користувача;
 • д) інформація доступна тільки деяким особам, які мають на Сайті статус друзів Користувача;
 • е) інформація доступна деяким списками друзів (у випадку, якщо користувач створив хоча б один список друзів за допомогою інструментарію «Створити список» у розділі «Мої Друзі»);
 • ж) інформація доступна тільки Користувачеві.

6.3.2. Стосовно інформації, закріпленої в п.6.2. цих Правил, Користувач має право встановити один з наступних рівнів конфіденційності:
а) інформація доступна всім користувачам мережі Інтернет і індексується пошуковими системами;
в) інформація доступна тільки Користувачам Сайту;
б) інформація доступна всім користувачам Інтернету, але при цьому вона не індексується пошуковими системами.

6.3.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за розголошення персональних даних Користувача іншими Користувачами Сайту, які отримали доступ до таких даних відповідно до обраного Користувачем рівнем конфіденційності.

6.3.4. При видаленні персональних даних (інший користувальницької інформації) з персональної сторінки Користувача або видаленні персональної сторінки Користувача з Сайту, інформація про Користувача, скопійована іншими Користувачами або зберігається на сторінках інших користувачів, зберігається.

6.3.5. Щоб переконатися в правильності обраного рівня конфіденційності, Користувач може за допомогою інструментарію Сайту подивитися, як бачать його персональну сторінку інші Користувачі.

 

7. Заходи щодо захисту інформації про Користувачів

7.1. Адміністрація Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

7.2. Для авторизації доступу до Сайту використовується логін (адресу електронної пошти або номер мобільного телефону) і пароль Користувача. Відповідальність за збереження даної інформації несе Користувач. Користувач не має права передавати власний логін і пароль третім особам, а також зобов'язаний вживати заходів щодо забезпечення їх конфіденційності.

7.3. З метою забезпечення більш надійного захисту інформації про Користувачів Адміністрація Сайту використовує систему прив'язки сторінки до мобільного телефону. Для здійснення даної системи Користувач повинен надати Адміністрації Сайту номер свого мобільного телефону. В рамках системи прив'язки сторінки до мобільного телефону Користувач в разі втрати логіна або пароля може відновити доступ до сторінки за допомогою коду відновлення, що міститься в SMS-повідомленні, яке Користувач отримує на свій мобільний телефон. З метою зниження ймовірності використання третіми особами логінів і паролів користувачів для відсилання спаму від їх імені, у разі якщо введення логіна і пароля Користувача здійснюється з використанням незвичного для цього Користувача сервера (зокрема, сервера іноземної держави), Адміністрація Сайту блокує вхід на персональну сторінку користувача за допомогою повідомлення з вимогою вказати деякі цифри мобільного телефону користувача. Після трьох невдалих спроб введення цифр можливість доступу до персональної сторінки з використанням даного серверу блокується на 4 години.

7.4. Користувач має право отримувати інформацію про те, в який час і з яких пристроїв проводилася авторизація на його персональну сторінку, за допомогою посилання «Історія моєї активності» у розділі «Мої Налаштування / Загальне».

 

8. Обмеження дії Правил

8.1. Дія цих Правил не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернету або Послуг Сайту доступ до інформації про Користувача відповідно до обраного Користувачем рівнем конфіденційності, за наслідки використання інформації, яка, в силу природи Сайту, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам відповідально підходити до вирішення питання про обсяг інформації про себе, що розміщується на Сайті.

 

9. Звернення користувачів

9.1. Користувачі мають право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в тому числі запити щодо використання їх персональних даних, передбачені п.6.1.6 цих Правил, у письмовій формі за адресою: Україна, 89600, м.Мукачево, вул.Пушкіна, 15/2, чи у формі електронного документа, підписаного електронним підписом відповідно до законодавства України, за адресою електронної пошти: support@cimbor.net.

9.2. Запит, що направляється користувачем, повинен містити наступну інформацію:

 • номер основного документа, що посвідчує особу користувача або його представника;
 • відомості про дату видачі зазначеного документа і видав його органі;
 • відомості, що підтверджують участь користувача у відносинах з оператором (зокрема, порядковий номер id користувача або коротке (піддоменів) ім'я, що заміняє порядковий номер id);
 • підпис користувача або його представника.

9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов користувача протягом 360 днів з моменту надходження звернення.

9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією Сайту від користувачів (обігу в письмовій або електронній формі), відноситься до інформації обмеженого доступу і не розголошується без письмової згоди Користувача. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.