Правила користування сайтом CIMBOR.NET

Ласкаво просимо на сайт CIMBOR, інтернет-ресурс, який допомагає Вам підтримувати зв'язок з Вашими друзями та знайомими.

Сайт CIMBOR (https://cimbor.net) (далі - Сайт) - це інтернет проект, що об'єднує людей наприклад на підставі місць навчання або роботи, за інтересами або покликанням, їх хобі чи просто заради знайомств. Адміністрація Сайту пропонує Вам послуги (далі Сервіси) Сайту на умовах, що є предметом даних Правил користування Сайтом CIMBOR. У цьому зв'язку, Вам необхідно уважно ознайомитися з умовами цих Правил, які розглядаються Адміністрацією Сайту як публічна оферта.

 

1. Статус Правил користування Сайтом CIMBOR

1.1. Ці Правила користування Сайтом CIMBOR (раніше і далі - Правила) розроблені Адміністрацією Сайту і визначають умови використання і розвитку Сайту, а також права та обов'язки його Користувачів і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

1.2. Ці Правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якого є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і його сервісів (далі - Послуги). Крім цих Правил, до угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

1.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Правил.

1.4. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://cimbor.net/terms/ Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

 

2. Статус Сайту CIMBOR

2.1. Сайт CIMBOR є інтернет-ресурсом і являє собою сукупність інформації та програм для пристроїв (комп'ютер, телефон, гаджет, планшет, і т.д.) Користувача, що містяться в інформаційній системі, і забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою https://cimbor.net

2.2. Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) https://cimbor.net належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до цих Правил та чинного законодавства України.

2.3. Цими Правилами встановлено умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту і іншим особам, самостійно розмістили зазначені об'єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту.

 

3. Адміністрація Сайту CIMBOR

3.1. Під Адміністрацією Сайту CIMBOR (раніше і далі - Адміністрація Сайту, Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється ПП «CIMBOR», створене за законодавством України і зареєстроване.

3.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту в зв'язку з цими Правилами і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб можуть бути спрямовані на поштову адресу Адміністрації, вказаний у п. 3.1. цих Правил або на поштову скриньку

3.3. У відношенні функціонування та розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, цими Правилами та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту в цілях регламентації надання Користувачам окремих сервісів Сайту.

3.4. Жодні положення цих Правил не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

 

4. Реєстрація на Сайті CIMBOR і статус Користувача

4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: https://cimbor.net

4.2. Користувачем Сайту є фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до встановленого цими Правилами порядком, яка досягла віку, допустимого відповідно до законодавства України для акцепту цих Правил, і що володіє відповідними повноваженнями (раніше і далі - Користувач).

4.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача логін (адреса електронної пошти або комбінацію з латинських букв і цифр для входу на Сайт) і пароль доступу до Сайту, а також прізвище та ім'я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.

4.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.

4.5. Після надання інформації, зазначеної в п.4.3. цих Правил, Користувачеві необхідно пройти ряд посвідчувальних процедур, а саме: а) підтвердити реєстрацію шляхом розпізнання автоматизованого тесту ("captcha"), призначеного для розрізнення комп'ютерів і людей, якщо така перевірка задіяна; б) підтвердити свою реєстрацію шляхом активації (переходу по спеціальному лінку) персональної сторінки через відповідне повідомлення, відправлене Адміністрацією Сайту на електронну пошту Користувача; в) у випадку реєстрації з підтвердженням через SMS-код підтвердити реєстрацію шляхом введення в відповідну форму на Сайті коду, отриманого Користувачем у вигляді sms-повідомлення від Адміністрації Сайту на мобільний телефон Користувача, номер якого надається самим Користувачем; г) у випадку "швидкої реєстрації" через інші соціальні сервіси або сайти, методом імпорту данних Користувача розміщених в інших мережах чи сервісах, надати можливість програмному забезпеченню Сайту автоматично отримувати відповідні дані шляхом прийняття відповідних умов на стороні того сервісу чи сайту.

4.5.1. У разі вірного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача, що має мережеву адресу виду https://cimbor.net/[ідентифікатор]. Користувач має право привласнити персональній сторінці коротке (піддоменне) ім'я, що заміняє порядковий номер (ідентифікатор) при адресації в мережі Інтернет. В якості піддоменного імені не можуть бути обрані слова і найменування, використання яких заборонено відповідно до цих Правил, чинним законодавством України та міжнародними правовими актами, у тому числі, але не обмежуючись, нецензурна лексика, найменування, зареєстровані як товарні знаки (незалежно від класу МКТП), фірмові найменування і комерційні позначення, якщо користувачеві не належать виключні права на них. У разі виявлення порушення даних умов Адміністрація має право заборонити Користувачеві використання присвоєного їм піддоменів імені, в тому числі, якщо застосовно, передати право його використання належній особі (представнику правовласника). Користувач має право зареєструвати не більше однієї персональної сторінки на Сайті.

4.6. При реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і приймає на себе зазначені в них права та обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням Сайту. Користувач набуває повні права користування Послугами Сайту за умови заповнення персональної сторінки більш ніж на 30% (тридцять відсотків).

4.7. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністрація бере на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах.

4.8. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу послуг, в тому числі, з метою отримання Користувачем персоналізованої (таргетированной) реклами; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси та розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання Послуг Користувачеві. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, у тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою попередження та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках. Оскільки Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з метою виконання укладеного договору між Адміністрацією Сайту і Користувачем на надання Послуг, в силу положень законодавства про персональні дані згоду Користувача на обробку його персональних даних не потрібно.

4.9. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Користувач на використовуваному їм апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.

4.10. Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У випадку несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або персональній сторінці Користувача, або поширення логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації Сайту в установленому порядку.

4.11. Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих некомерційних цілях створювати, використовувати і визначати зміст власної персональної сторінки та умови доступу інших користувачів до її змісту, а також отримує можливості доступу і розміщення інформації на персональних сторінках інших користувачів (за умови отримання відповідних прав доступу від їх володарів), використання соціальних віджетів CIMBOR на сторонніх сайтах без додаткової авторизації. При використанні соціальних віджетів Користувачем стороннім сайтам не надаються дані про логін та пароль Користувача, а також його дані, захищені налаштуваннями приватності.

4.12. Користувач як володар інформації, розміщеної на власній персональній сторінці, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цими Правилами та чинним законодавством України, Адміністрація Сайту не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролі доступу інших користувачів до персональної сторінки Користувача.

4.13. Створення і використання Співтовариств

4.13.1. Користувач має право створювати Співтовариства (групи, офіційні сторінки і зустрічі) для цілей просування комерційних, політичних, благодійних та некомерційних організацій, брендів, товарів, робіт і послуг, а також різних заходів (далі - Об'єкти просування). Об'єкти просування, методи і способи їх просування повинні відповідати чинному законодавству України, в тому числі законодавством про рекламу, міжнародним правовим актам, цим Правилам, а також визнаним етичним нормам і принципам моралі, у тому числі що належать до таких за думку Адміністрації Сайту. В якості Об'єктів просування не можуть виступати об'єкти, передбачені пп.3.1-3.5, п3.8, пп.3.10-3.14 Правил розміщення рекламних оголошень.

4.13.2. При створенні та адмініструванні Співтовариства, в тому числі при реєстрації піддоменів імені, використовуваного для адресації на сторінку Співтовариства, Користувач підтверджує, що діє на законних підставах (наприклад, за дорученням), володіє всіма необхідними правами і не порушує своїми діями законні права та інтереси третіх осіб та чинне законодавство України, в тому числі законодавство про конкуренцію і права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації.

4.13.3. У Співтоваристві, в тому числі в описі, на головній фотографії Співтовариства, на стіні, в альбомах, в новинах, обговореннях, опитуваннях, аудіозаписах, відеозаписах, на стіні, не допускається розміщення Контенту (у значенні, передбаченому п.6.1.1 справжніх Правил) цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, а також інформації, передбаченої п.5.3.4 цих Правил. Користувач, адміністручи Спільноту, зобов'язаний самостійно стежити за всією розміщеною в ній інформацією та принимати дії по усуненню невідповідностей, які суперечать правилам розміщення інформації в Співтоваристві, і при необхідності блокувати користувачів, що порушують Правила доступ до Спільноти, використовуючи функціональні можливості Сайту.

4.13.4. У Співтоваристві, в тому числі в описі, на головній фотографії Співтовариства, в альбомах, в матеріалах, обговореннях, опитуваннях, закріплених записах на стіні і т.д., не допускається розміщення сторонньої комерційної та політичної реклами. На стіні Співтовариства (за винятком закріплених записів) може бути розміщено не більше 2 (двох) сторонніх рекламних оголошень на тиждень. Сторонньої рекламою визнається будь-яка інформація, яка не має прямого відношення до Спільноти та Об'єкту просування, поширювана в будь-якій формі як від особи Співтовариства, так і від імені інших спільнот і користувачів, і спрямована на привернення уваги користувачів до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього . Спільнота може бути розміщено в системі пошуку Сайту CIMBOR при обов'язковому дотриманні вимог, передбачених цими Правилами.

4.13.5. Всі сторонні рекламні оголошення повинні відповідати Правилам розміщення реклами на Сайті.

4.13.6. Адміністрація Сайту має право самостійно на свій розсуд формувати і розміщувати список рекомендованих Співтовариств, виходячи з їх інформаційної цінності для користувачів і інших критеріїв. Для Співтовариств, що знаходяться в списку рекомендованих, діють додаткові обмеження - не більше 1 (одного) стороннього рекламного оголошення в тиждень. У разі недотримання цього обмеження, Адміністрація Сайту має право виключити Спільнота зі списку рекомендованих.

4.13.7. Користувач несе повну відповідальність за свої дії, пов'язані зі створенням і адмініструванням Співтовариств, відповідно до чинного законодавства України, міжнародними правовими актами та цими Правилами.

4.13.8. У разі виявлення факту порушення в Співтоваристві законних прав та інтересів третіх осіб, чинного законодавства України, а також положень цих Правил Адміністрація Сайту має право, за своїм вибором, приймати такі заходи: а) видаляти Контент та іншу інформацію зі сторінки Співтовариства та/або блокувати доступ до них; б) блокувати доступ конкретних користувачів на сторінку Співтовариства; в) блокувати доступ Користувача, що здійснює адміністрування Співтовариства, до Спільноти; г) передати права адміністрування Співтовариства, а також право використання зареєстрованого піддоменів імені, законному правовласнику, в установленому порядку підтвердила свої права на Контент Співтовариства, в тому числі право на об'єкти авторського права, суміжних прав, а також право на засіб індивідуалізації, подібне до ступеня змішання з використовуваним в Співтоваристві піддоменів ім'ям; д) виключити Спільнота з системи пошуку та/або заблокувати Співтовариство.

4.14. Стосовно інформації про себе Користувач має право: а) самостійно видаляти раніше розміщену Користувачем інформацію на Сайті; б) самостійно видаляти персональну сторінку Користувача з використанням функціональної можливості «видалити свою сторінку», доступної Користувачеві в розділі «Мої налаштування».

 

5. Обов'язки Користувача Сайту

5.1. При користуванні Послугами Сайту Користувач зобов'язаний: - дотримуватися положень чинного законодавства України, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту; - надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією; - інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля та логіна Користувача; - не надавати доступ іншим Користувачам до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у випадку, якщо це може призвести до порушення законодавства України та/або цих Правил, спеціальних документів Адміністрації Сайту; - не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб; - перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення; - зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам і третім особам стали йому відомі в результаті спілкування з іншими Користувачами та іншого використання Сайту персональні дані (включаючи, але не обмежуючись, домашніми адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, ICQ, паспортними даними, банківською інформацією, тощо) та інформацію про приватне життя інших Користувачів і третіх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу останніх; - здійснювати резервне копіювання важливої для Користувача інформації, яка зберігається на його персональній сторінці.

5.2. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі, за розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам утриматися від таких дій.

5.3. Користувачеві при використанні Сайту забороняється:

5.3.1. реєструватися як Користувач від імені або замість іншої особи («фальшивий акаунт») або реєструвати групу (об'єднання) осіб або юридична особа в якості Користувача, при цьому, можлива реєстрація від імені та дорученню іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень в порядку та формі, передбачених законодавством України;

5.3.2. вводити користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача;

5.3.3. спотворювати відомості про себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями;

5.3.4. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: - містить погрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб; - порушує права неповнолітніх осіб; - є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх; - містить сцени насильства, або нелюдського поводження з тваринами; - містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення; - пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги; - містить екстремістські матеріали; - пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, - містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб; - містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню; - носить шахрайський характер; - а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

5.3.5. незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;

5.3.6. здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Сайту;

5.3.7. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок користувачів;

5.3.8. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;

5.3.9. використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом і його сервісами;

5.3.10. будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

5.3.11. здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних інших осіб;

5.3.12. здійснювати (намагатися отримати) доступ до яких-небудь Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністрацією;

5.3.13. відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Адміністрацією;

5.3.14. розміщувати комерційну і політичну рекламу поза спеціальних розділів Сайту, встановлених Адміністрацією Сайту. Придбання Користувачем платних послуг на Сайті здійснюється в порядку, встановленому в спеціальних документах Адміністрації, розміщених на Сайті.

5.3.15. розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, ущемляє інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

5.4. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснювані на свій ризик.

5.5. У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від його використання, поінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

 

6. Умови про інтелектуальні права

6.1. Виключні права на Контент, розміщений на Сайті.

6.1.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки і інші об'єкти та їх добірки (далі - Контент), є об'єктами виняткових прав Адміністрації, Користувачів Сайту і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені.

6.1.2. Крім випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним законодавством України, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.

6.1.3. Користувач, розміщуючи на Сайті належний йому на законних підставах Контент, надає іншим користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

6.1.4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

6.1.5. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.

6.1.6. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цих Правилах або у випадку явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.

6.1.7. Якщо інше явно не встановлено в цих Правилах, ніщо в цих Правилах не може бути розглянуте як передача виняткових прав на Контент.

6.2. Відповідальність за порушення виняткових прав.

6.2.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому відповідно до законодавства України.

6.2.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов'язана, переглядати на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій особистий розсуд, за будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує ці Правила, законодавство України та/або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.

6.2.3. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання користувацького Контенту на Сайті.

6.2.4. Розміщуючи свій Контент в будь-якій частині Сайту, Користувач автоматично безоплатно надає Адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу і поширення для цілей Сайту або у зв'язку з ними, в тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей Адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти Контент Користувача в якості складових частин у відповідні збірники, вчиняти інші дії, службовці досягненню зазначених цілей.

6.2.5. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, права, згадані в пп.6.2.3-6.2.4 цих Правил, будуть автоматично відкликані, проте Адміністрація має право зберігати архівні копії користувача Контенту протягом невизначеного терміну.

6.3. Сайти та Контент третіх осіб.

6.3.1. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми та інший Контент, що належить або надходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності та охороняються відповідно до законодавства України.

6.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.д.). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх Контенті.

6.3.3. Розміщені на Сайті посилання або керівництва по завантаженню файлів і/або установці програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

6.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

6.3.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися застосовними нормами і політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

 

7. Функціонування Сайту і відповідальність при його використанні

7.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку із створенням та розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту відповідно до чинного законодавства України. Порушення цих Правил та чинного законодавства України тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

7.2. Адміністрація Сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, не бере участь у формуванні змісту персональних сторінок Користувачів і не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту або формування і використання змісту персональних сторінок користувачів на Сайті.

7.3. В інформаційній системі Сайту і його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичні цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту.

7.4. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.

7.5. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і робить дії по захисту прав та інтересів осіб і забезпеченню дотримання вимог законодавства України тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту в установленому порядку.

7.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цих Правил і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони , встановлені цими Правилами (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду , яка може бути заподіяна Вам такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити персональну сторінку Користувача і/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Сайту і/або його користувачів. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за здійснене відповідно до цих Правил тимчасове блокування або видалення інформації, або видалення персональної сторінки (припинення реєстрації) Користувача.

7.7. Видалення персональної сторінки Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на Сайті.

7.7.1. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збереження чи відтворення інформації, яка зберігається за межами Сайту, наприклад в кеші чи архівах різних пошукових систем, включаючи сторонні сайти, які зберігають точні копії та інформацію Сайту.

7.7.2. Після видалення персональної сторінки Користувач втрачає права доступу до Сайту.

7.8. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з викачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.

7.9. Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цих Правил Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цими Правилами.

7.10. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги.

7.11. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту: - САЙТ І ЙОГО СЕРВІСИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВСІ СКРИПТИ, ПРОГРАМИ, КОНТЕНТ І ОФОРМЛЕННЯ САЙТУ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є». АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО САЙТ АБО ЙОГО СЕРВІСИ МОЖУТЬ ПІДХОДИТИ АБО НЕ ПІДХОДИТИ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ ВИКОРИСТАННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ МОЖЕ ГАРАНТУВАТИ І НЕ ОБІЦЯЄ НІЯКИХ СПЕЦИФІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА/АБО ЙОГО СЕРВІСІВ; - Щоб уникнути НЕПОРОЗУМІНЬ КОРИСТУВАЧЕВІ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ В СКАЧУВАННІ З САЙТУ АБО ПО РОЗМІЩЕНИХ НА НЬОМУ ПОСИЛАННЯХ, І ВИКОРИСТАННІ БУДЬ-ЯКИХ ФАЙЛІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ Настійно рекомендується використовувати ТІЛЬКИ ЛІЦЕНЗІЙНЄ, В ТОМУ ЧИСЛІ АНТИВІРУСНЕ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; - ВИКОРИСТОВУЮЧИ САЙТ, Користувач погоджується з тим, ЩО ВИКАЧУЄ З САЙТУ АБО З ЙОГО ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКІ МАТЕРІАЛИ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РИЗИК І НЕСЕ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ВКАЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ЗБИТКИ, ЩО ЦЕ МОЖЕ ЗАПОДІЯТИ комп'ютер користувача або третім особам, за ВТРАТУ ДАНИХ АБО БУДЬ ІНШУ ШКОДУ; - НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ АБО ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ АБО ПЕРЕД ЯКИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ за любий непрямий, випадковий, НЕНАВМИСНИЙ ЗБИТКИ, включаючи упущену вигоду АБО ВТРАЧЕНІ ДАНІ, ШКОДУ ЧЕСТІ, гідність чи ділову репутацію, ВИКЛИКАНИЙ У зв'язку з ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ, ВМІСТУ САЙТУ АБО ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ДО ЯКИХ ВИ АБО ІНШІ ОСОБИ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ ПОПЕРЕДЖАЛА або вказувала на можливість такої шкоди.

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Ці Правила складають угоду між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів і замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією;

8.2. Ці Правила регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

8.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть всі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.4. Ці Правила набирають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну.

8.5. Ці Правила складено українською мовою і можуть бути надані Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Правил і версії Правил на іншій мові, застосовуються положення українськомовної версії цих Правил.

8.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Правил будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.